Dzisiaj jest 10 lipca 2020r. Rozgrywka IX, Tura 188.Regulamin i polityka prywatności


§1) Tylko jedno konto na gracza.

1.1) Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto.
1.2) Przekazanie konta innym osobom jest zakazane.
1.3) Przekazanie hasła innym osobom jest zakazane.
1.4) Niedozwolone jest korzystanie z sieci TOR w celu logowania lub rejestracji
1.5) Niedozwolone jest korzystanie z bramek ip.
§2) Nazewnictwo

2.1) Nie należy używać imion i nazwisk o charakterze obraźliwym.
2.2) Nie należy używać nazw zastrzeżonych produktów ani firm.

§3) Wspólne łącze internetowe

3.1) Jeżeli dwójka lub więcej graczy ma wspólne łącze internetowe należy to zgłosić do supportu gry. Jeżeli takie konta nie zostaną zgłoszone zostaną zbanowane.
3.2) Od zbanowania konta z powodu multikonta można się odwołać w ciągu 3 dni.
3.3) W odwołaniu należy udowodnić, że konta te nie są multikontami.

§4) Komunikacja

4.1) Zabronione jest obrażanie innych członków społeczności gry.
4.2) Zabronione jest używanie wulgaryzmów w każdej postaci.
4.3) Zabronione jest publikowanie treści sprzecznych z przepisami polskiego prawa oraz naruszających zasady współżycia społecznego.
4.4) Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.
4.5) Groźby i szantaże dotyczące życia realnego oraz podszywanie się pod obsługę gry prowadzą do wykluczenia z gry.
4.6) Zakazane jest przesyłanie listów-łańcuszków, linków do gier konkurencyjnych lub systemów premiowych.
4.7) Zabronione jest zaśmiecanie supportu.

§5) Awarie i błędy w grze

5.1) Administratorzy gry Wirtualne Państwo dołożą wszelkich starań aby zapewnić ciągłą dostępność wszystkich usług lecz żaden użytkownik nie może żądać udostępnienia usług.
5.2) Każdy gracz jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania błędów do Supportu. Wykorzystywanie błędów jest zabronione.

§6) Kary

6.1) Konto może zostać zablokowane lub usunięte bez podania przyczyny. Nie dotyczy to przewinień zawartych w regulaminie gry.
6.2) Konto może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
6.3) Gracz ma prawo do sprzeciwu. Sprzeciw należy nadesłać do 7 dni od dnia nałożenia blokady na konto.
6.4) Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu, płatne rozszerzenia gry nie są zwracane ani przedłużane. Również ich koszty nie są zwracane.
6.5) W uzasadnionych przypadkach (na przykład działania na szkodę gry) obsługa gry ma prawo zablokować lub wykluczyć z gry konto gracza z powodów innych niż podane w niniejszym regulaminie.
6.6) Konta, co do których zachodzi podejrzenie (na podstawie ich wzmożonej aktywności, przeważnie w dniu wyborów, mającej na celu "podbicie" punktów aktywności) iż zostały założone tylko do udziału w głosowaniach (np. na czyjąś prośbę), będą blokowane przez Administrację gry bez ostrzeżenia.

§7) Pozostałe

7.1) Administracja gry Wirtualne Państwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu graczy o treści planowanych zmian.
7.2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku. O zmianach regulaminu gracze będą informowani przed ich wprowadzeniem.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gra Wirtualne Państwo szanuje prywatność graczy. W tym celu wprowadziliśmy poniższą politykę prywatności.

1. Administratorem danych wprowadzonych do systemu gry przez graczy jest Administrator Gry Wirtualne Państwo. Skontaktować się z nim można przez zakładkę support w grze lub adres email: suportwpanstwo@gmail.com. Administrator Gry Wirtualne Państwo zbiera dane graczy wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez gracza (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta wyrażana jest podczas rejestracji w grze. Wyrażenie zgody konieczne jest dla zarejestrowania się w grze.
2. Administrator Gry Wirtualne Państwo zbiera dane graczy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane do prawidłowego funkcjonowania gry, pomiarów statystycznych oraz do wykrywania nadużyć. Zbierane są następujące dane:
1) adres e-mail gracza,
2) adres IP gracza,
3) imię i nazwisko oraz płeć postaci kreowanej przez gracza (przy czym Administracja wskazuje, że imiona i nazwiska postaci kreowanych przez graczy powinny być fikcyjne i nie powielać realnych danych osobowych gracza),
4) daty i godziny logowań do systemu gry,
5) inne treści wprowadzone przez gracza do systemu gry w szczególności jego wpisy na forach oraz wiadomości skierowane do pozostałych użytkowników.
Dane te przechowywanę są w sposób zapewniający im ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, na zabezpieczonym serwerze.
3. Dane wprowadzone przez graczy do systemu gry będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas funkcjonowania gry. Gracz może żądać usunięcia jego danych przetwarzanych przez Administratora lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, zgłaszając takie żądanie Administratorowi. Administrator Gry usunie dane gracza (wraz z całym kontem) w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania i poinformuje go o tym fakcie. Administrator Gry odmówi usunięcia danych, jeżeli taki obowiązek po jego stronie wynikał będzie z przepisów polskiego prawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano po wyrażeniu przez użytkownika zgody przez rejestrację w grze, a przed cofnięciem tejże zgody.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do danych wprowadzonych do systemu gry oraz ich korekty. Ma również prawo do żądania informacji na temat ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
5. Administrator Gry Wirtualne Państwo nie udostępnia danych wprowadzonych przez graczy osobom trzecim, chyba że obowiązek taki zostanie nałożony na niego przepisami prawa (np. wydania danych zażądają właściwe organy państwowe). Dane graczy nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Wirtualne Państwo wykorzystuje pliki cookies, które nierzadko są niezbędne do jej funkcjonowania. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies za pomocą swojej przeglądarki. Administrator Gry nie odpowiada za zakłócenia funkcjonowania serwisu wynikłe z tego powodu.
7. Zmiana niniejszej polityki prywatności nastąpić może po uprzednim powiadomieniu graczy na co najmniej tydzień przed planowaną zmianą i po jej akceptacji z ich strony. Administrator usunie wszelkie dane gracza, który odmówi akceptacji zmiany polityki prywatności.


Reklama

Logowanie

E-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?

Reklama